22 August 2017
5:24:46 AM
image
Sambad News
ବିଶେଷ

ବାଲୁକା ସ୍ନାନ!

By Sambad | Date: Jan 12 2017 12:54PM
ବାଲୁକା ସ୍ନାନ!

ଜାପାନର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପ କ୍ୟୁସୁରେ ରହିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଉଷ୍ମ-ପ୍ରସ୍ରବଣ। ତେଣୁ, କ୍ୟୁସୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିପୁ, ଇବୁସୁକିରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସର ବିନୋଦନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପାରେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ସ୍ନାନ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଆଉ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବାଲୁକା ସ୍ନାନ। ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଲି ଘୋଡ଼େଇହୋଇ ତିରିଶ ମିନିଟ୍‌ ଶୋଇବା ହେଉଛି ବାଲୁକା ସ୍ନାନ। ପ୍ରଥମେ କାଠ କୁଣ୍ଡରେ ବାଲି ରଖି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଜଳରେ ତତାଯାଏ। ତାହା ପରେ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ତତଲା ବାଲିରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଶୁଆଯାଏ। ଉପରେ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ବାଲି ଘୋଡ଼େଇଦିଆଯାଏ। ବାଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଗାଧୋଇଲେ ଆରାମ ଲାଗେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ, ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ, ଶ୍ୱାସରୋଗ, ରକ୍ତହୀନତା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦୂରହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ।