ତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ବସ୍ତି: ୪୦ ଡିଗ୍ରି ଉ‌ପରେ ରାଜ୍ୟର ୯ଟି ସହର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି। ୪୨ ଡିଗ୍ରି ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମାଲକାନଗିରି।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର