ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ଅର୍ଡିନାରୀ ବସ୍ ଭଡା କିମି ପିଛା ୭୩ ପଇସାରୁ ୭୪ ପଇସା ହେଲା। ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ ଭଡା କିମି ପିଛା ୧୦୭ ପଇସାରୁ ୧୦୯ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର