ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ୨ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ପଦବୀ ପୂରଣ,ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ସୁଖବୀର ସିଂ ସାନ୍ଧୁ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର