ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିହେବ ଅଧରପଣା । ରଥାରୁଢ଼ ଦିଅଁଙ୍କୁ ଅଧରପଣା ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ । ଅଧର ଉଚ୍ଚ ତୁମ୍ବାକୃତ ମାଟିପାତ୍ରରେ ପଣା ଲାଗି ହେବ । ପ୍ରତି ରଥରେ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ହାଣ୍ଡିରେ ଲାଗି ହେବ ପଣା ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର