ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜଳ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ

ଲଣ୍ଡନ : ବିଶ୍ବର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ,  ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ବରଫ ଆସ୍ତରଣ ତଳେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ନୂତନ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ସଂପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ନେଚର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ତଳେ ତରଳ ଜଳର ସଂଧାନ ପାଇଁ ରାଡାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶେଫିଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଯୋଗରେ  ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଗବେଷକମାନେ ବରଫ କ୍ୟାପର ଉପର ପୃଷ୍ଠର ଉପରେ ଲେଜର ଆଲ୍ଟିମିଟର ମାପ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ଉଚ୍ଚତାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆସ୍ତରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଏହି ଆସ୍ତରଣଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବ ବରଫ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ରାଡାର ମାପ ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ବରଫ ତଳେ ତରଳ ଆକାରରେ ଜଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବରଫର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଗ୍ରହର ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍  ବା ବରଫ ଆସ୍ତରଣ କୁହାଯାଏ ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର