ଜାଣନ୍ତୁ ପିଜୁଳିର ଉପକାରିତା

0

ପିଜୁଳି ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଫଳ। ଏଥିରୁ ମିଳେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍‌ ସି। ନିୟମିତ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ, ପେଟ ସଫା ରହେ, ରକ୍ତବାହି ଧମନିରେ ମେଦ ଜମେନାହିଁ, ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କଷା, ମିଠା, ବୀର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ, ଶୀତଳ ଓ ପିତ୍ତ-ସନ୍ତୁଳକ। ଏହା ପ୍ରଦାହ, ଭ୍ରମ, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ତୃଷା ଓ କୃମି ଦୂରକାରୀ। ଏହା ଉନ୍ମାଦ ରୋଗ ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଲ କରେ।

ୟୁନାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଉଭୟ ଶୀତଳ ଓ ଉଷ୍ମ, ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ, ମୃଦୁ, କ୍ଷୁଧାବର୍ଦ୍ଧକ, ପାଚନ-ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ। ଭୋଜନ ପରେ ଖାଇଲେ, ବିରେଚକ ଭାବେ କାମ କରେ। କେବଳ ଗଛରେ ପାଚୁଥିବା ପିଜୁଳିରୁ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ମିଳେ। ଏହା ଉପରେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ, ଜଳଜିରା, କଳା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ଖାଆନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ପିଜୁଳି ଡାଲମା, ପରିବା ତରକାରିରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଦିନ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି, ମୂଳା, ଗାଜର ଓ ପୋଦନା ପତ୍ର ସାଲାଡ୍‌ ଖାଆନ୍ତୁ। ସରଦି ଦୂରକରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ପେଟ ଭରି ପିଜୁଳି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ନ ପିଇ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ କଅଁଳିଆ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଓ କଳା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଚୋବାନ୍ତୁ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Leave A Reply

Your email address will not be published.