ଭାରତର ବିଶ୍ବକପ୍‌ ସୂଚୀ

0

ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍‌ ସମୟ ସ୍ଥାନ
ଜୁନ୍‌ ୫ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା‌ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସାଉଥମ୍ପ୍‌ଟନ
ଜୁନ୍‌ ୯ ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଲଣ୍ଡନ
ଜୁନ୍‌ ୧୩ ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍‌ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ନଟିଂହାମ୍‌
ଜୁନ୍‌ ୧୬ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର୍‌
ଜୁନ୍‌ ୨୨ ଭାରତ ବନାମ ଆଫ୍‌ଗାନିସ୍ତାନ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ସାଉଥମ୍ପଟନ
ଜୁନ୍‌ ୨୭ ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର
ଜୁନ୍‌ ୩୦ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ବର୍ମିଙ୍ଗ୍‌ହାମ
ଜୁଲାଇ ୨ ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ବର୍ମିଙ୍ଗ୍‌ହାମ
ଜୁଲାଇ ୬ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଲିଡ୍‌ସ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Leave A Reply

Your email address will not be published.